Máy xay thịt

Xếp theo:
-35%
Máy xay thịt, cá, cua, cáy loại 0,5kg
MXT-370W
1,700,000 VNĐ
1,100,000 VNĐ
-35%
Máy xay thịt, cá, cua, cáy loại 1kg chân sắt
MXĐN-1KG-CS
2,000,000 VNĐ
1,300,000 VNĐ
-45%
Máy xay thịt, cá, cua, cáy loại 2kg chân sắt
MXĐN-2KG-CS
3,000,000 VNĐ
1,650,000 VNĐ
-40%
Máy xay thịt, cá, cua, cáy loại 2kg khung inox
MXĐN-2KG-KI
3,500,000 VNĐ
2,100,000 VNĐ
-33%
Máy xay thịt, cá, cua, cáy loại 2,5kg khung inox
MXĐN-2.5KG-KI
4,000,000 VNĐ
2,700,000 VNĐ
-36%
Máy xay thịt loại 3kg khung A inox
MXT-3KG-KA
7,000,000 VNĐ
4,500,000 VNĐ
-33%
Máy xay thịt loại 4kg khung A inox
MXT-4KG-KA
7,500,000 VNĐ
5,000,000 VNĐ