UA-158534326-1

MÁY LÀM XÚC XÍCH

Xếp theo:
-50%
Máy buộc xúc xích quay tay
MBXX-QT
6,000,000 VNĐ
3,000,000 VNĐ
-50%
Máy buộc xúc xích dùng moto
MBXX-MT
6,000,000 VNĐ
3,000,000 VNĐ
-17%
Máy đùn xúc xích loại 3 lít - inox 201
MĐXX-3L-I201
3,000,000 VNĐ
2,500,000 VNĐ
-20%
Máy đùn xúc xích loại 3 lít - inox 304
MĐXX-3L-I304
3,500,000 VNĐ
2,800,000 VNĐ
-23%
Máy đùn xúc xích loại 5 lít - inox 201
MĐXX-5L-I201
3,500,000 VNĐ
2,700,000 VNĐ
-25%
Máy đùn xúc xích loại 5 lít - inox 304
MĐXX-5L-I304
4,000,000 VNĐ
3,000,000 VNĐ
-28%
Máy đùn xúc xích loại 7 lít - inox 201
MĐXX-7L-I201
4,000,000 VNĐ
2,900,000 VNĐ
-29%
Máy đùn xúc xích loại 7 lít - inox 304
MĐXX-7L-I304
4,500,000 VNĐ
3,200,000 VNĐ
-20%
Máy đùn xúc xích dùng điện loại 10 lít
MĐXX-10L
10,000,000 VNĐ
8,000,000 VNĐ
-29%
Máy đùn xúc xích loại 15 lít inox 304
MĐXX-15L-I304
12,000,000 VNĐ
8,500,000 VNĐ