UA-158534326-1

MÁY XAY GIÒ CHẢ

 

 
Xếp theo:
MỚI VỀ
-16%
Máy xay giò chả 7kg/mẻ có biến tần
MXGC-7KG
25,000,000 VNĐ
21,000,000 VNĐ
MỚI VỀ
-30%
Máy xay giò chả 10kg/mẻ có biến tần
MXGC-10KG
40,000,000 VNĐ
28,000,000 VNĐ
MỚI VỀ
-24%
Máy xay giò chả 20kg/mẻ có biến tần
MXGC-20KG
50,000,000 VNĐ
38,000,000 VNĐ
-50%
Máy xay giò chả 2kg/lần khung inox
MXG-2KG-KI
6,000,000 VNĐ
3,000,000 VNĐ
-40%
Máy xay giò chả loại 2kg chân Inox
MXGC-2KG-CI
4,000,000 VNĐ
2,400,000 VNĐ
-53%
Máy xay giò chả loại 3kg
MXGC-3KG
11,000,000 VNĐ
5,200,000 VNĐ
-45%
Máy xay giò chả loại 4kg
MXGC-4KG
11,000,000 VNĐ
6,000,000 VNĐ
-46%
Máy xay giò chả loại 5kg
MXGC-5KG
12,000,000 VNĐ
6,500,000 VNĐ
-40%
Máy xay giò chả loại 6kg
MXGC-6KG
15,000,000 VNĐ
9,000,000 VNĐ
-47%
Máy xay giò chả loại 2kg/mẻ khung A Inox
MXGC-2KG-KA
6,000,000 VNĐ
3,200,000 VNĐ