Máy Thái Bì Heo

Xếp theo:
-43%
Máy Thái Bì Heo Lô Thép
MTB-QT-LT
3,000,000 VNĐ
1,700,000 VNĐ
-44%
Máy Thái Bì Heo Dùng Điện Lô Inox 12cm
MTB-MT
8,000,000 VNĐ
4,500,000 VNĐ
-43%
Máy Thái Bì Heo Lô Inox 12cm
MTB-QT-LI
4,000,000 VNĐ
2,300,000 VNĐ
-33%
Máy Lạng Bì Heo Dùng Điện Lô 18cm
MLB-MT
9,000,000 VNĐ
6,000,000 VNĐ
-48%
Máy Lạng Mỏng Bì Heo
MLBH-QT
6,000,000 VNĐ
3,100,000 VNĐ
-35%
Máy Lạng Thái Bì Liên Hoàn Lô Inox 18cm
MLTBLH-LINOX
17,000,000 VNĐ
11,000,000 VNĐ
-23%
Máy Thái Bì Không Cần Lạng Lô Inox 25cm
MTBKL-L25
30,000,000 VNĐ
23,000,000 VNĐ