UA-158534326-1

MÁY ĐÙN THỊT, ĐÙN XƯƠNG

 

Xếp theo:
-30%
Cối xay thịt, đùn xương cối gang 12
CG-12
2,000,000 VNĐ
1,400,000 VNĐ
-36%
Máy xay đùn thịt 1,1kw cối Inox 12
MDN-I12
7,000,000 VNĐ
4,500,000 VNĐ
-40%
Máy xay đùn thịt 1,1kw cối gang 12
MĐN-G12
5,000,000 VNĐ
3,000,000 VNĐ
-36%
Máy xay đùn thịt 2,2kw cối gang 22
MĐN-G22
7,000,000 VNĐ
4,500,000 VNĐ
-18%
Cối Inox 22  không moto
MDN-I22
5,500,000 VNĐ
4,500,000 VNĐ
-28%
Máy xay đùn thịt 2,2kw cối Inox 22
MDN-I22
9,000,000 VNĐ
6,500,000 VNĐ
-31%
Máy xay đùn thịt 3kw cối gang 32
MDN-G32
8,000,000 VNĐ
5,500,000 VNĐ
-17%
Cối Inox 32 không Moto
MDN-CI32
6,000,000 VNĐ
5,000,000 VNĐ
-25%
Máy xay đùn thịt 3kw cối Inox 32
MDN-CI32
10,000,000 VNĐ
7,500,000 VNĐ
-33%
Cối đùn thịt, đùn xương - cối gang 49
CG49-KM
12,000,000 VNĐ
8,000,000 VNĐ