TỦ HẤP - NỒI NẤU PHỞ

Xếp theo:
-38%
Tủ hấp giò loại 4 khay (12kg/mẻ)
THG-4KH
8,000,000 VNĐ
5,000,000 VNĐ
-30%
Tủ hấp giò loại 4 khay (30kg/mẻ)
THG-4KH-30KG
10,000,000 VNĐ
7,000,000 VNĐ
-27%
Tủ hấp giò loại 6 khay (45kg/mẻ)
THG-6KH
11,000,000 VNĐ
8,000,000 VNĐ
-29%
Nồi làm bánh cuốn bằng điện
NLBC
3,500,000 VNĐ
2,500,000 VNĐ
-29%
Nồi nấu phở bằng điện loại 20 lít
NNP-20L
3,500,000 VNĐ
2,500,000 VNĐ
-25%
Nồi nấu phở bằng điện loại 30 lít
NNP-30L
4,000,000 VNĐ
3,000,000 VNĐ
-20%
Nồi nấu phở bằng điện loại 50 lít
NNP-50L
5,000,000 VNĐ
4,000,000 VNĐ
-8%
Nồi nấu phở bằng điện loại 70 lít
NNP-70L
6,000,000 VNĐ
5,500,000 VNĐ
-13%
Nồi nấu phở bằng điện loại 100 lít
NNP-100L
8,000,000 VNĐ
7,000,000 VNĐ